Những ý kiến, câu hỏi quan tâm v/v tích hợp Live service Plugin với Moodle

Những ý kiến, câu hỏi quan tâm v/v tích hợp Live service Plugin với Moodle

Trong quá trình cài đặt và cấu hình gói Windows Live Service tích hợp với Moodle, một số Trường Đại học và Cao đẳng đã gặp phải 1 số vướng mắc và đã đưa ra một số câu hỏi sau: Nhóm hỗ trợ Live@edu xin phép nêu ra, kèm những câu trả lời gợi ý hoặc chỉ dẫn cụ thể dưới đây:

1. Tài khoản khai báo trên https://live.azure.com/ có bắt buộc phải là tài khoản của administrator trên Moodle hay không ?

– Tài khoản khai báo trên Live Azure không liên quan tới tài khoản Admin của Live và cũng không liên quan tới Admin của Moodle.

– Tài khoản để đăng nhập Live Azure mục đích là để quản lý bản ghi domain live xác thực người dùng truy cập vào Live service bằng (Windows Live ID; địa chỉ và password của người dùng Live).

– Anh nên dùng tài khoản Admin của Live vì 3 lý do sau:

+ Account mà nhà Trường đã đăng ký dùng Outlook Live để tiện thống nhất quản lý.

+ Có thể sau này MS Live thay đổi cơ chế quản lý live Azure, bên anh sẽ không bị vướng mắc.

+ Vì sau khi anh tích hợp được giữa Live Service với Moodle thì cần phải có Account Admin Live mới có thể sửa được giao diện đăng nhập hoặc Co-branding của windows Live.

2. Sinh viên Trường Tôi sử dụng tài khoản trên windows live với tên miền: sv.edu.vn, giảng viên và quản trị server moodle sử dụng tên miền: gv.edu.vn, server Moodle bên mình đăng ký với tên el.edu.vn vậy mình phải làm gì để tích hợp với Live ?

Trả lời: Mục đích đăng ký Live Azure là áp dụng cho tầng Web service (có nghĩa là giao thức HTTP / HTTPS) thường dùng cho Website hoặc webmail nên chúng không ảnh hưởng tới việc bên trường anh đang có 2 hoặc nhiều hơn 2 domains với địa chỉ subdomain khác với domain đã đăng ký trên Live Azure. – 2 subdomain đó hoàn toàn tự động được SSO với Moodle cho dù anh không khai báo chúng trên live Azure vì tầng Live Service đã tự động đăng nhập và chuyển đổi các subdomain đó vào Outlook Live khi người dùng live đăng nhập rồi.

– Trường hợp anh muốn để 2 subdomains đó cho phép người dùng truy cập bằng kiểu Web mail, ví dụ: http://gv.edu.vn hoặc http://sv.edu.vn thì anh phải áp dụng gần giống như các bước đăng ký với live Azure.

3. Các bạn có thể hướng dẫn mình Việt hóa phần đăng nhập của Block Microsoft® Live Services giống như trang http://help24x7.net/moodle ?

Trả lời: Phần việt hoá mục giao diện đăng nhập của Blog Microsoft@Live Services , anh cần làm 3 bước sau:

– Anh cần tạo ra 1 thư mục có tên vi_utf8 nằm trong thư mục lang\, bình thường gói này chỉ có thư mục : en_utf8 và en cho gói tiếng anh .

– Sao chép file block_live_services.php có trong gói MS4M.zip ở thư mục lang\en_utf8 sang và dịch sang tiếng Việt, vì nội dung dịch cũng hơi mất thời gian nên gửi anh luôn file đã dịch trên help24x7.net/moodle cho nhanh.

Anh copy file này tới thư mục vừa tạo : lang\vi_utf8\ – Mở lại trang Moodle của Trường và chọn hiển thị tiếng Việt, nếu Sinh viên và giáo viên của Trường dùng phần lớn tiếng Việt, anh nên dùng Admin Moodle cấu hình default website Moodle là tiếng Việt cho tiện dụng.

Tham khảo diễn đàn : http://help24x7.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=9

Cách cài đặt gói MS4M.ZIP vào Moodle 1.9.6 trên Linux/PHP ?

4. Bên mình muốn nhờ các bạn tư vấn cụ thể hộ việc tích hợp Windows Live Edu vào trang học trực tuyến Moodle. Hiện tại bên mình đã triển khai trang hỗ trợ sinh viên học trực tuyến. Mình muốn nhờ các bạn bên Nova hỗ trợ mình cụ thể giải pháp đăng nhập với tài khoản Windows Live Edu của sinh viên. 1. Bên mình triển khai bản Moodle 1.9.6 2.

Mình triển trai Moodle trên máy chủ Dedicate Server với tên miền http://el.hpu.vn 3. Mình đã tham khảo một chút tài liệu và hiện đang vướng ở phần upload MS4M.Zip vào thư mục gốc của Moodle. Hiện tại trong thư mục đó đã có các thư mục auth, block, … khi upzip MS4M vào nó ghi đè lên các thư mục đã có, mình có thể copy từng thành phần không ?

Lưu ý: Bên Trường setup trên Server Linux (Redhat 5).

Trả lời: Bản MS4M.zip lên download từ bản 1.4 – 1.5 cập nhật ngày: 9/30/09. Anh có thể tham khảo website của NOVA để bố trí các vị trí login Live Link: http://help24x7.net/moodle/ hoặc http://www.liveatedu.vn

Anh có thể dùng user: guest, pass: guest để truy cập và đọc các tài liệu hướng dẫn làm từng bước setup Live. Về hệ điều hành hosting web thì Linux, Windows server … đều ổn định. Nếu anh cần tài liệu chi tiết về:

– Sử dụng Moodle cho các ứng dụng E-Learning

– Cách tích hợp đăng nhập 1 lần với các dạng webmail, website của Trường với Live service "SSO". Mình cũng sẽ gửi qua thư và update lên web site http://help24x7.net/moodle/ cho anh sau.

5. Cảm ơn bạn đã trả lời. Hiện tại mail sinh viên tại Windows Live Edu bên mình đã sẵn sàng, mình đã đọc tài liệu tại Live@edu helpdesk and demo: http://help24x7.net/moodle tuy nhiên mình thấy có chút vấn đề ở phần ví dụ này so với tài liệu tại http://www.educationlabs.com/Pages/Microsoft_Live_Services_for_Moodle_Getting_Started.htm Hơn nữa có nhiều thư mực trong MS4M.ZIP trùng với thư mục gốc hiện tại của moodle bên mình, nếu làm theo hướng dẫn đó thì những thư mục auth, block, … hiện tại của mình sẽ bị thay đổi hết, có thể copy từng thành phần trong MS4M.ZIP vào thư mục hiện đã có của Moodle không ?

Trả lời: Khi anh giải nén file MS4M.zip từ thư mục gốc, sẽ có các thư mục có tên trùng với thư mục đang có của Moodle:

1. \auth\liveid

2. blocks\live_services

3. lang\en_utf8

Các file có trong MS4M.zip hoàn toàn là các files .php và các thư mục con hoàn toàn mới chưa hề có trong Moodle, như vậy nếu anh giải nén tay thì dòng thông báo ghi đè thư mục là do có tên thư mục trùng với thư mục của Moodle, không ảnh hưởng tới hệ thống Moodle hiện đang có. Anh có thể copy , FTP để update từng folders\subfolders\*.php lên thư mục Moodle hoàn toàn bình thường. P.S: nếu copy từng thư mục "thành phần" anh phải copy đúng cấu trúc giải nén ra từ file MS4M.zip. (gồm các thư mục , thư mục con và các files).

6. Có thể tích hợp bằng giải pháp SSO của Live ID với các ứng dụng của Trường hiện có hay không ?

Hiện tại bên mình có nhiều chương trình cho sinh viên như cổng thông tin, diễn đàn, học trực tuyến, tra cứu điểm, lịch học, lịch thi, phòng thi, đăng ký học, các thông báo hủy lớp, mở lớp, trao đổi tài liệu bài tập, bài giảng, … sinh viên phải nhớ nhiều password truy cập các chương trình trên vì vậy phần học trực tuyến bên mình muốn triển khai thí điểm thành công trước sau đó sẽ ứng dụng cho các phần khác. Các chương trình khác chủ yếu xây dựng trên nền aspx không biết có khó khăn như trên php hay không ?

Trả lời: Các phần mềm viết trên ASPX về lý thuyết đơn giản hơn việc tích hợp trên PHP vì, không phải cấu hình môi trường trên máy chủ, mà chỉ là phần developers các gói code đã buil-up sẵn của MSDN Trang ví dụ: http://outlook.help24x7.net cũng chính là một kiểu tích hợp bằng gói Web Authenticate nhưng cho web HTML.

Lưu ý: Cách làm của các trang ASPX dài dòng hơn, chủ yếu phụ thuộc vào phần sửa thông tin profile được lưu trong MS SQL / MySQL (thông tin về Live email, và chế độ AuthenticateMode: bắt buộc cùng 1 session time người dùng chỉ có thể login bằng Live ID).

– Anh có thể tham khảo trên mạng MSDN : Windows Live ID Web Authentication and Delegated Authentication : http://dev.live.com/liveid/

– Nếu như bên anh cần cấp độ tích hợp SSO sâu hơn cách Web Authenticate, thì cần phải làm ở mức đồng bộ Live ID "Windows Live ID Delegated Authentication " anh nên tập trung nghiên cứu ở phần này và thử gói SDK có trên MSDN.

Tham khảo diễn đàn : http://help24x7.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12

7. Hướng dẫn cấu hình file Php.ini trên Linux / Redhad 5 và Moodle 1.9.6

Cảm ơn các bạn bên Novavn đã hỗ trợ, mình sẽ copy thử tuy nhiên con một phần mình chưa rõ khi đọc tài liệu tại địa chỉ: http://www.educationlabs.com/Pages/Microsoft_Live_Services_for_Moodle_Getting_Started.htm có đoạn viết sau:

Edit Your php.ini

File Microsoft Live Services Plug-in for Moodle requires you to enable some features of PHP that may be disabled in your Web server installation.

If you’re running Linux:

– php5-mhash

– php5-mcrypt

– php5-openssl

– php5-hash

– php5-curl

– php5-soap

Restart Apache for the changes to take effect.Install and Configure To install Microsoft Live Services Plug-in for Moodle:

1. Log on to Moodle with an administrator account.

2. If you haven’t already, download the MS4M.zip file from the Education Labs web site.

3. Unzip Ms4M.zip into the root directory of your Moodle instance. This will copy all of the files into the appropriate directories. Note: Linux users need to grant read-only permissions to all of the installation files for your Moodle system to recognize the plug-in. và nếu có thể các bạn cho mình xin tài liệu tham khảo về;

– Sử dụng Moodle cho các ứng dụng E-Learning

– Cách tích hợp đăng nhập 1 lần với các dạng webmail, website của Trường với Live service "SSO" ?

Trả lời:

Việc sửa lại cấu hình file Php.ini để chạy chuẩn trên nền Linux hoặc Windows Server như trong hướng dẫn của MS là:

– Để đảm bảo với 2 dòng PHP4 / PHP5, do chưa biết anh đang dùng PHP4 hay PHP5 nên anh cần làm bước đọc thông tin về PHP server trước:

2. Anh tạo 2 files có tên : info.php và info.php4 có cùng nội dung code sau: rồi lưu vào cùng thư mục gốc ví dụ: /var/www/info.php , thường là địa chỉ sau trên web: http://el.hpu.vn/info.php

– Anh sẽ xem lại 2 thông tin về PHP4 kiểu ví dụ như hình dưới đây: info.php:

– Kiểm tra xem PHP Version 4 và 5 đã có Configure command là enable: php5-mhash, php5-mcrypt, php5-openssl, php5-hash, php5-curl, php5-soap chưa ?

3. Nếu chưa thấy enable các mục trên

– Anh cần mở file PHP.ini và search 1 trong các đoạn key có tên 1 trong các từ ví dụ: php5-mhash …

– Nếu ở trước dòng có dấu ; " comment" thì anh nên xoá dấu ; đó và lưu lại file php.ini rồi ra lệnh restart lại apache2, sau đó chạy lại trang http://el.edu.vn/info.php để kiểm tra xem các modules kia đã enable chưa. Nếu phần thông tin trên trang info.php đã thể hiện được thì anh chuyển tiếp các bước cài tiếp theo bình thường. Sau khi đã hoàn tất cài Live Service vào Moodle, anh nên xoá 2 files info.php và info.php4 đi.

Sau khi xem file PHP.ini của anh cài trên Linux mới thấy các modules mà hệ thống Moodle và Live Service yêu cầu thì hệ thống tích hợp chạy sẽ lỗi hoặc không chạy được. php5-mhash, php5-mcrypt, php5-openssl, php5-hash, php5-curl, php5-soap cần phải được Enable, Đối chiếu với file PHP.ini anh gửi thấy các hệ thống trên có lẽ còn chưa được cài vào máy chủ Linux.

– Anh cần phải compile PHP với tham số –with-mhash[=DIR] . DIR là thư mục đã cài mhash thường ở thư mục : /usr/src/mhash.

– Anh cần phải cài Mcrypt từ PHP Source Tree và chọn module Mcrypt. trong đó sẽ có các gói: libmcrypt, libmcrypt-devel, và mcrypt: # cd php-5.x.x/ext/mcrypt # phpize # aclocal # ./configure # make && make install

– Anh cần phải cài gói OpenSSL package.

– Trong file PHP.ini đã kiểm tra có thấy anh định nghĩa [soap] là enable.

– Bước tiếp theo là thêm dòng lệnh: extension=mcrypt.so trong file PHP.ini.

P.S: Anh nên tham khảo thêm 1 số trang PHP để kiểm tra cấu hình chuẩn của PHP.ini / máy chủ Linux http://vn.php.net

Xin cảm ơn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: