Cấu hình Multiple Site trên MojoPortal

1. Tạo nhiều Site trên .Net Framework 3.5:

a. Thiết lập web.config : AllowMultipleSites =” true”

b. Trong Web.config, thiết lập UseFoldersInsteadOfHostnamesForMultipleSites = "true"

c. Tới Admin> Cài đặt trang web trong trang web đầu tiên. You should see a dropdown list next to the site name, choose "New Site", then enter a name for the new site and click Save Bạn sẽ thấy một danh sách xổ xuống bên cạnh tên trang web, chọn "New Site", sau đó nhập tên cho trang web mới và nhấp vào Lưu

d. Nếu trang chính là localhost thì Site vừa tạo ra được gọi: localhost/somefolder/default.aspx.

2. Các vấn đề sử dụng nhiều Site:

a. Khi tạo Site có thể cho phép đăng ký trên Site hoặc không

b. Account được tạo trên Site nào chỉ đăng nhập được vào Site đó.

c. Có thể sử dụng lại được các Module của Site chính.

d. Khi vào các trang có Tab Ajax thì bị lỗi.

e. Việc thêm Pages và Modules cũng giống như default Site.

3. Phân Tích:

a. Chúng ta sử dụng Multiple Site cho Site MySchool.

b. Site MySchool sẽ bao gồm nhiều Site, trong đó mỗi Site sẽ là một trường.

c. Khi người dùng đăng ký tại Portal Live thì sẽ cho phép người sử dụng chọn Trường. Sau đó thì sẽ lưu thêm account vào Database với SiteID và SiteGuid là của Site (Trường) đã chọn.

d. Khi viết các Module cần phải kiểm tra dữ liệu được Insert và Select từ Site nào. Vì vậy cần phải có thêm SiteID.

e. Chúng ta có thể cho phép người sử dụng đăng ký được nhiều Trường nhưng khi vào trang MySchool người sử dụng sẽ phải chọn Trường(Stie) cần vào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: